Zabieg z użyciem komórek macierzystych

Po raz pierwszy w naszym gabinecie przeprowadziliśmy zabieg z użyciem komórek macierzystych. 
Komórki macierzyste stanowią początkowy etap rozwoju wszystkich komórek organizmu człowieka. Mają zdolność samoodnowy, dzielenia się oraz różnicowania. Mogą być wszczepione tylko osobie, od której pochodzą. Pozyskaliśmy je z krwi pacjenta i wszczepiliśmy w wymagające leczenia miejsce, co pozwala odbudować uszkodzone komórki. Pacjent staje się niejako lekarzem samego siebie.